skip to Main Content

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

In 2015 zijn door de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals gepubliceerd als een oproep tot actie van alle landen om welvaart te bevorderen én tegelijkertijd onze planeet te beschermen. Het beëindigen van armoede moet hand in hand gaan met het tot stand brengen van economische groei en het realiseren van sociale behoeften op het gebied van gezondheid, sociale bescherming, onderwijs en werkgelegenheid. Tegelijkertijd moet klimaatverandering en milieubescherming worden aangepakt. Wij hebben 13 doelen bepaald, waarvan wij vinden dat deze het meest relevant zijn voor Wilco en waaraan wij het beste kunnen bijdragen.

Mens en maatschappij

Wat Wilco doet

 • Beloningsstructuur cf. Grafimedia cao. Op maat ondersteuning van werknemers met geldzorgen.
 • Thangarabalu Small Hydel Project in India als CO2 – compensatieproject (VCS).
 • Systematische benadering van een veilige en gezonde werkomgeving op grond van RI&E Grafimedia.
 • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van ons personeel, mede door vergrijzing.
 • Investering in (vakinhoudelijke) opleiding, training en loopbaanontwikkeling.
 • Investeren in taalonderwijs voor onze buitenlandse collega’s.
 • Aanbieden van werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Diversiteit en inclusie
 • Klokkenluidersregeling met een gecertificeerd vertrouwenspersoon

Milieu en leefomgeving

Wat Wilco doet

 • Inkoop Europese windstroom.
 • Eigen opwekking zonneenergie (2023).
 • Clean Climate Neutral Printing House.
 • Thangarabalu Small Hydel Project in India als CO2 – compensatieproject (VCS).
 • FSC® en PEFC Chain of Custody certificering. Gebruik van gecertificeerd papier afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
 • ISO 14001:2015 certificering. Gericht op minimalisatie van onze milieu-impact.
 • Commitment aan rijden op groene waterstof (HyVan). Levering van eerste bestelbus op waterstof staat gepland voor 2024.