skip to Main Content

Climate Neutral Printing House

In de afgelopen decennia is onze huisvesting in Amersfoort organisch gegroeid. Met de aankoop van aangrenzende percelen kon er stap voor stap worden uitgebreid. Maar procestechnisch en energetisch was dit niet optimaal. Met de nieuwbouw van ‘WILCO, the Clean Climate Neutral Printing House’ aan de Vanadiumweg 2 in Amersfoort hebben wij een grote stap gezet in het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Door innovatief ontwerp is één geconditioneerde productieomgeving gerealiseerd, waarin lucht-vochtigheid, temperatuur en ventilatie op de juiste manier worden beheerst. Resulterend in het gasloos en energetisch efficiënt runnen van een professionele offsetdrukkerij met een forse energiebesparing van ca. 690.000 Nm3 Ae per jaar, hetgeen overeenkomt met ruim 1.300 ton CO2 per jaar.

Op 1 februari 2022 is de Clean Climate Neutral Printing House in gebruik genomen. Hier vinden alle processen plaats zijnde magazijnopslag van papier, CtP-plaatvervaardiging, vellenoffsetdruk, vouwen en naaien van boekblokken. Het pand aan de Vanadiumweg 9 is ingericht voor alle binderij-activiteiten aangaande boeken en tijdschriften en expeditie. Met het definitief sluiten van de locatie Wilco Meppel BV per 31 december 2021 is er minder sprake van intercompany verkeer van goederen. Het productietechnisch personeel dat vanuit Meppel is meegegaan naar Amersfoort genereert in principe meer woon-werkverkeer. Wilco organiseert hiervoor collectief vervoer vanuit Meppel met eigen vestigingsauto’s. En wij gaan verder… zo gaan wij onderzoeken of in de komende jaren een nieuwe duurzame binderij in Amersfoort gerealiseerd kan worden. Hiervoor staat sloop van de panden aan de Vanadiumweg 8 en Nijverheidsweg-Noord 71 gepland, gevolgd door nieuwbouw in de planning voor 2024 en 2025.

Clean Climate Neutral Printing House

  • Hoogwaardige isolatie buitenschil.
  • Vloerkoeling en -verwarming met bodemenergiesysteem en warmtepompen.
  • Warmteterugwinning.
  • Warmtebuffer op hoogte, gevoed met overtollige warmte afkomstig van machines.
  • Energiezuinige led ruimteverlichting.
  • Gebouwbeheersysteem.
  • Chemiearme computer-top-late.